مدیران و پرسنل شرکت وی کیو اس نوین طب

وحید قاسمی مخترع و کارآفرینی است که در سال ۱۳۸۸ موفق به ساخت دستگاهی به نام دودگیر خودرو شد که قادر بود ۵۰ درصد آلودگی هوای اگزوز ماشین را کاهش دهد، این اختراع توسط چندین استاد دانشگاه و توسط خود ایران خودرو آزمایش و تایید شد. قاسمی پس از سال ها پی گیری در نهایت موفق نمی شود اختراع خود را به تولید برساند.این جوان با سلیقه با تغییر رویکرد پس از چندسال و مشکلات شدید اقتصادی امروزه به کار آفرینی تبدیل شده که علاوه بر تامین زندگی خوب برای خود توانسته زمینه فعالیت و کار هفت نفر بصورت مستقیم و ۳۰۰ نفربصورت غیر مستقیم را فراهم نماید.او می گوید زندگی من این پیام را دارد که شغل فقط در کار اداری و دولتی خلاصه نمی شود و می توان بدون کمک دولت و دریافت تسهیلات دولتی و با کمترین امکانات درآمدزایی و کارآفرینی کرد.

جناب آقای وحید قاسمی سرابی مدیر عامل کل شرکت های VQS

جناب آقای وحید قاسمی سرابی مدیر عامل کل شرکت های VQS

خانم حسینی مدیر عامل شرکت زیبایی

خانم سمیه حسینی مدیر عامل شرکت VQS نوین طب

آقای جلال سجادی مدیر عامل شرکت املاک VQS

آقای جلال سجادی مدیر عامل شرکت املاک VQS

سرکارخانم سودابه زرعی مدیر فروش شرکت VQS

سرکارخانم سودابه زرعی مدیر فروش شرکت VQS

خانم هدی برکتی معاون تبلیغات VQS

خانم هدی برکتی معاون تبلیغات VQS

درباره وی کیو اس نوین طب

آقای سعدی رسولی معاون شرکت املاک VQS

خانم الهام مراقی مدیر حقوقی و مالی شرکت VQS

خانم الهام مراقی مدیر حقوقی و مالی شرکت VQS

آقای علی رضا سعدی مدیر عامل شرکت تبلیغات VQS

آقای علی رضا سعدی مدیر عامل شرکت تبلیغات VQS

آقای مرتضی بهلول زاده رئیس هیئت مدیره شرکت VQS

آقای مرتضی بهلول زاده رئیس هیئت مدیره شرکت VQS