مشاوره با وکلای شرکت وی کیو اس

 

مشاوره با وکلای شرکت برای تاسیس کلینیک و موسسه زیبایی و لیزر

  • هر گونه پرسش و پاسخ حقوقی مرتبط به کار
  • مشاوره ثبتی و پروسه مجوز موسسه و کلینیک لیزر و زیبایی
  • مشاوره در زمان برخورد با موانع حقوقی
  • امکان مشاوره و همکاری وکلا در زمان بروز مشکلات مانند سوختگی
  • تنظیم قراردادهای مرتبط با کار
  • ثبت انواع موسسه کلینیک زیبایی و کلینیک تخصصی پوست و مو