انتخاب پزشک کلینیک لیزر

 

انتخاب پزشک و انقعاد قرارداد

انتخاب پزشک در شهر شما انجام می شود و همچنین قرارداد بین شعبه و پزشک مورد نظر توسط وکلای حقوقی دفتر مرکزی انجام می شود. برای مشاوره بیشتر می توانید با ما تماس بگیرید.