انتخاب اپراتور و پرسنل در لاین‌های مختلف زیبایی | وی کیو اس تاسیس کلینیک زیبایی و لیزر

 

انتخاب پرسنل و اپراتور کلینیک زیبایی و لیزر

شرکت وی کیو اس در انتخاب و استخدام پرسنل در تمامی لاین های تعریف شده در کلینیک زیبایی و لیزر در کنارتان خواهد بود.