اخذ مجوز کلینیک تخصصی پوست و مو

اخذ مجوز کلینیک تخصصی پوست و مو | وی کیو اس نوین طب

هزینه تاسیس کلینیک وموسسه لیزر و زیبایی

هزینه حق تاسیس مطب :  ۱۵۵ میلیون تومان میباشد.

هزینه حق تاسیس موسسه زیبایی : ۱۹۰ میلیون تومان میباشد.

هزینه های حق تاسیس به هیچ عنوان قابل تغییر و تخفیف نمیباشند.